Integritetspolicy

Integritetspolicyn beskriver vilka personuppgifter Devum AB samlar in och varför vi samlar in dem, samt hur vi hanterar, skyddar, lagrar, överför och raderar personuppgifter. Personuppgifter är information som direkt eller indirekt är kopplat till en person, såsom e-postadress, adress eller telefonnummer.

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Devum samlar in personuppgifter direkt från dig. Vi använder oss också av cookies och andra spårningstekniker när du använder Devums webbplatser och när du interagerar med oss per e-post, för att optimera din upplevelse av Devum, våra produkter och våra webbplatser.

För mer information, vänligen läs vår cookiepolicy.

Behandling av personuppgifter

Devums integritetspolicy gäller när Devum behandlar dina personuppgifter för olika ändamål när du interagerar med oss för att:

 • Förbättra och utveckla kvalitet, funktionalitet och användarupplevelse för devum.se.
 • Upptäcka, avhjälpa och förhindra säkerhetshot och missbruk, samt utföra underhåll och felsökning.
 • Hantera och skicka marknadsföringsmaterial 
 • Ge erbjudanden av produkter och tjänster till kunder
 • Utvärdera inskickad information, skicka efterfrågat material och kontakta besökare efter inskickad kontaktförfrågan. 

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Devum behandlar personuppgifter utifrån flera rättsliga grunder.

Samtycke

Devum kan komma att behandla dina personuppgifter baserat på samtycke. Du har alltid en möjlighet att ta tillbaka ditt samtycke efter att samtycket är lämnat. 

Berättigat intresse

Devum har ett berättigat intresse när vi behandlar dina personuppgifter för säkerhet, support och förbättring eller när du agerar kontaktperson för en existerande eller potentiell kund. Dina personuppgifter behandlas utifrån ett affärsperspektiv på ett sätt vi anser inte står i konflikt med dina fri- och rättigheter som privatperson. Vi behandlar inga känsliga uppgifter. Dina personuppgifter behandlas därmed ur ett affärsperspektiv på ett sätt som vi bedömer inte är i konflikt med dina fri- och rättigheter som individ. 

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Devum lagrar dina personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter. När vi behandlar dina personuppgifter på andra rättsliga grunder, såsom berättigat intresse, sparas informationen så länge den är nödvändig för att uppfylla syftet med behandlingen.

Kontaktinformation som lagras i marknadsföringssyfte, när du till exempel fyller i ett formulär, kommer att raderas senast 24 månader efter senast registrerad aktivitet.

Dina rättigheter

Som registrerad kan du åberopa följande rättigheter i relation till Devums behandling av dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång av en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse av personuppgifter. 
 • Rätt  till radering av personuppgifter. 
 • Rätt till begränsning av behandling av personuppgifter. 
 • Rätt till dataportabilitet av personuppgifter.
 • Rätt att göra invändningar mot Devums behandling av personuppgifter. 

Observera att vissa undantag eller begränsningar kan gälla för ovanstående rättigheter beroende på din situation. I sådana fall informerar vi dig om de relevanta undantagen eller begränsningarna och hjälper dig att utöva dina rättigheter så mycket som möjligt enligt gällande lagar och förordningar. Du har också rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten gällande behandlingen av dina personuppgifter.

Marknadsföring och berättigat intresse

En av Devums berättigade intresse är att behandla personuppgifter för direktmarknadsföring. Devum använder dina personuppgifter för att tillhandahålla relevant innehåll till dig genom direkt marknadsföring på sociala medieplattformar och e-post, baserat på dina preferenser. Detta görs t.ex. genom cookies. Devum har också möjlighet att kombinera denna information med information om den kundrelation vi kan ha med ditt bolag. 

Devum använder e-post som ett verktyg för att kommunicera marknadsföring, dock endast med ditt medgivande i enlighet med gällande marknadsföringslag. Om du har gett ditt medgivande kommer du alltid att ha möjligheten att avsluta din prenumeration och marknadsföring via e-post från oss. Du kan också alltid välja hur cookies hanteras av vår webbplats via vår cookie-banner.

Ändringar

Vi rekommenderar att du regelbundet granskar Devums integritetspolicy. Om vi gör betydande ändringar som påverkar vår integritetspraxis, meddelar vi dig via e-post eller på vår webbplats innan ändringarna träder i kraft.

Senast uppdaterad: 2024-05-17.

Kontaktuppgifter

Devum AB
Nordenskiöldsgatan 11
211 19 Malmö

Vi uppskattar din feedback. Har du kommentarer eller frågor om vår integritetspolicy, frågor om hantering och behandling av personuppgifter eller om en möjlig personuppgiftsincident?

Kontakta oss på kontakt@devum.se. Vi behandlar alla frågor och klagomål konfidentiellt.