Vi lagrar information på din enhet för att erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöksstatistik och möjliggöra personaliserad marknadsföring.

Strategisk ledarutveckling

Effektiv ledarutveckling är nödvändigt för organisationers framgång i en komplex värld. Ni måste inte lösa allt själva. Vi hjälper er med både strategisk rådgivning och operativa insatser för att ta er organisation till nästa nivå.

Börja er resa

Bygg er strategi

Har ni en strategi för er ledarutveckling idag? Med en långsiktig plan, tydlig ansvarsfördelning och mätbara mål kan ni bygga det ledarskap ni behöver idag och i framtiden.

Strategisk ledarutveckling i form av samtal mellan senior chef och en yngre kollega.
Kvinna som föreläser inför publik.

Mät behov och effekt

Det finns ingen magi bakom framgångsrik ledarutveckling. Vi hjälper er att mäta behov och effekt av er ledarutveckling. Resultatet visar er vilka insatser som gör skillnad på riktigt.

Skräddarsydda insatser

Ledarskapsutveckling är ett brett fält. Beroende på vilken effekt ni vill uppnå, utformar vi tillsammans ett upplägg som hjälper era chefer att nå hela vägen fram. Hos oss kan även enskilda chefer få stöd genom ledarskapscoaching.

Organisationspsykolog Johan Lundberg föreläser för en ledningsgrupp.

CASE

Cheferna har stärkt sin handlingskraft och samarbetsförmåga

En svensk kunskapsorganisation lät medarbetarnas tekniska expertis stå i centrum till den grad att ledarskapet fick en sekundär roll. Det skapade i sin tur utmaningar att driva förändring och arbeta mot uppsatta affärsmål. Företagsledningen sökte därför hjälp för att stärka ägandeskapet och delaktigheten hos cheferna.

Uppdraget började med en workshop där alla ledare fick diskutera företagets utmaningar och möjligheter tillsammans. Ledarna kunde på så sätt prioritera möjliga vägar framåt, vilket ledde till ett antal utvecklingsmål för organisationens ledarskap. Två uppföljande workshops gav ledarna möjlighet att fortsätta arbeta med ledarskapsfrågor. För att facilitera löpande diskussion och utveckling mot utvecklingsmålen, fick ledarna även parallellt arbeta i mindre lärgrupper.

Resultatet var utvecklad handlingskraft och samstämmighet bland organisationens chefer, samtidigt som de kände sig mindre ensamma och blev bättre på att stötta varandra.

Hjälp era chefer att göra skillnad på riktigt

HR hanterar både stora och små frågor kopplat till ledarutveckling. Vi kan bidra med kompetens och rådgivning i situationer som till exempel:

“För att vi ska nå våra gemensamma mål måste alla hjälpa till, men vi har några chefer som inte tar det ansvar som krävs.”
“Vi behöver stärka ledarskapsförmågan hos våra chefer. Just nu driver alla sin egen agenda och vi behöver agera mer som ett kollektiv för att driva organisationen i rätt riktning.”
"Vår nuvarande ledarutveckling är uppskattad av cheferna, men vi ser inte effekten som vi önskar."

VAD SÄGER ANDRA?

2000+ ledare har utvecklats med Devum

Människor är svaret på de utmaningar som organisationer och världen står inför idag. Devum ger er verktygen att lyckas.

"Det är enkelt, positivt och givande att arbeta med Johan. Vi känner oss trygga med hans kunskap."

Marlene Berglund

Utvecklingschef, Företagsuniversitetet

"Johans entusiasm för att göra världen till en bättre plats märks verkligen. Det märks att han är en psykolog som vet hur man skapar förändring."

Niklas Laninge

VD, Dailybitsof

"Det jag uppskattar mest med coachingen är att Johan lyssnar på mig och hjälper mig att hitta den röda tråden. Han berättar inte hur jag ska tänka, utan får mig att tänka rätt."

Tom Ranta

VD, Tappex Sverige

Devum utvecklar framtidens ledare

Kunskapsbrevet

Innovation möter beprövad erfarenhet när vi delar med oss av insikter, lösningar och forskning om ledningsgrupper och ledarutveckling. Aldrig av gammal vana. Alltid med passion.