Vi lagrar information på din enhet för att erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöksstatistik och möjliggöra personaliserad marknadsföring.

Ledningsgrupps- utveckling

En effektiv ledningsgrupp hjälper organisationen att nå framgång. Stärk ledningsgruppens förmåga att omsätta strategi till resultat med ett starkare samarbete inom gruppen.

Investera i ledningsgruppen
En slingrande väg uppför ett berg.

Ta ledningsgruppen till
nästa nivå

Ledningsgrupper som arbetar effektivt ger kraft åt hela organisationen. Nyckeln är att stärka samarbetet och skapa en gemensam målbild för organisationens utveckling. Devums program för ledningsgruppsutveckling hjälper er att nå dit.

Devums program för ledningsgrupper

1
Analysera nuläge

Arbetet börjar med att ni får hjälp att strukturerat bedöma ledningsgruppens nuläge. Vad befinner sig gruppen i form av styrkor, erfarenhet och målsättningar framåt?

2
Sätt mätbara mål

Ledningsgruppen sätter upp mätbara mål för sin utveckling, med fokus på att öka sin gemensamma kraft för att omsätta organisationens strategier till resultat.

3
Träna kritiska förmågor

Med utvalda insatser, i grupp och individuellt, kan ledningsgruppen träna upp kritiska förmågor för att effektivt nå sina uppsatta mål.

4
Reflektera

Ledningsgruppen tränas i att reflektera över sin effektivitet och utveckling. Detta hjälper ledningsgruppen att fortsätta sitt utvecklingsarbete, även efter ett avslutat program.

Kollegor som står tillsammans utomhus och skrattar.

Starkare tillsammans

I samarbete med Ntity erbjuder Devum även ett beprövat program för ledningsgruppsutveckling som bygger på internationell forskning.

Tillsammans har vi över 30 års samlad kunskap och erfarenhet av ledningsgruppsutveckling, med många praktiska råd som vi gärna delar med oss av. Programmet har en NPS på 81 av tidigare deltagare.

Vägen går igenom skogen och delar sig i två – ett vägval.

Artikel

Faktorer som utmärker effektiva ledningsgrupper

Medlemmarna i en ledningsgrupp har ett dubbel ansvar. De har löpande ansvar för sin funktion eller avdelning. Men som medlem i ledningsgruppen har de också ett gemensamt ansvar för helheten, vilket kräver samarbete och andra perspektiv.

Läs artikeln

CASE

13 % mer effektiv ledningsgrupp

I en turbulent tid präglad av både interna och externa kriser valde en svensk biståndsorganisation att satsa på utveckling av sin globala ledningsgrupp. Målet var att ledningsgruppen skulle bli starkare för att kunna hantera och leda organisationen genom kriserna.

Samarbetet började med att identifiera ledningsgruppens utgångsläge med hjälp av självskattningar och objektiva observationer. Ledningsgruppen identifierade flera kritiska utvecklingsområden som lade grunden för deras skräddarsydda utvecklingsprogram. I workshops fick gruppen träna på samarbete och kommunikation, samt arbeta med att effektivisera sitt arbetssätt. Parallellt erbjöds ledarna individuell coaching för att maximera sitt personliga bidrag till ledningsgruppen.

Resultatet var en sammansvetsad och effektiv grupp med högre engagemang och bättre förståelse för sitt uppdrag. Ledningsgruppen skattade sig själva som 13 procent mer effektiva jämfört med innan utvecklingsprogrammet.

VAD SÄGER ANDRA?

2000+ ledare har utvecklats med Devum

Människor är svaret på de utmaningar som organisationer och världen står inför idag. Devum ger er verktygen att lyckas.

"Johan är en av de smartaste och mest motiverade konsulterna jag har träffat under mina 15 år på området. Han framstår som mycket kunnig och affärsinriktad. "

Rudi Myrvang

Styrelseledamot, Cut-e Nordic

"Det jag uppskattar mest med coachingen är att Johan lyssnar på mig och hjälper mig att hitta den röda tråden. Han berättar inte hur jag ska tänka, utan får mig att tänka rätt."

Tom Ranta

VD, Tappex Sverige

"Johan utstrålar kompetens och har lång erfarenhet av att coacha ledare och ledningsgrupper. Han bidrar både med strategisk höjd och hjälper oss att bryta ner arbetet så det blir tydligt för alla."

Ulrike Weiter

Principal Consultant and I/O Psychologist, Aon

Devum utvecklar framtidens ledare

Kunskapsbrevet

Innovation möter beprövad erfarenhet när vi delar med oss av insikter, lösningar och forskning om ledningsgrupper och ledarutveckling. Aldrig av gammal vana. Alltid med passion.