2024 års rapport

“Han får mig att tänka rätt” – Tappex vd om coachingens effekt

Tom Ranta är vd på Tappex i Sverige och Finland. Med professionell coaching har Tom utvecklat sitt ledarskap – en satsning som fått goda resultat.

Tappex är ett bolag som importerar fästelement och infästningar till kunder inom en rad olika industrier. Företaget har en väldigt låg personalomsättning. Detta är en stolthet som inte får bli en bromskloss när processer och arbetssätt behöver utvecklas. Snabba förändringar leder lätt till internt motstånd och genom att stärka samarbetet i gruppen minskar risken för friktion. I ledarskapscoachingen med Johan Lundberg har Tom fått hjälp att utveckla sitt ledarskap för att lyfta gruppens prestationsnivå. 

– Jag är en känslomänniska som alltid tänker på hur den andra personen uppfattar det jag säger eller ber om. Det är inte dåligt, men i rollen som VD kan det bidra till otydlighet. Johan har hjälpt mig att fatta beslut grundat på fakta, vilket gör att jag kan vara tydligare och rakare i min kommunikation.

Under nära två år har Tom och Johan genom coaching arbetat med utvecklingen i företaget och vad det kräver av Toms ledarskap. Som en del av coachingen har Tom gjort en 360-utvärdering, där han fått återkoppling på sitt ledarskap från sina medarbetare. 

– Jag är väldigt lugn, men coachingen ger mig ändå ett tillfälle att stanna upp en liten stund och få ordning på tankarna.

Coachingen har bland annat hjälpt Tom att identifiera sina styrkor så att han kan använda dem mer effektivt. Samtidigt har han blivit uppmärksam på utvecklingsområden och hur han kan arbeta för att stärka de delarna. Tom tycker det har gjort stor skillnad att bolla sina tankar och idéer med en extern coach. 

– Det jag uppskattar mest med coachingen är att Johan lyssnar på mig och hjälper mig att hitta den röda tråden. Han berättar inte hur jag ska tänka, utan får mig att tänka rätt, avslutar Tom.

Fyll i formuläret

“Devum utmanar organisationer att satsa på strategisk ledarutveckling med mätbar effekt. Vår passion är att utforma insatser som gör skillnad på riktigt – för individen, organisationen och vår omvärld.”

Johan Lundberg

VD och grundare av Devum

KUNSKAPSBREVET

Devum utvecklar framtidens ledare

Innovation möter inspiration när vi delar med oss av insikter, lösningar och forskning om ledarutveckling. Aldrig av gammal vana. Alltid med passion.